3 netter på: Elvecruise: M.S. YANGTZE*****

2 netter på: Xi’an: Grand Metro Park Hotel*****

4 netter på: Beijing: Qianmen Jianguo Hotel****