Reise til Færøyene

Disse vakre grønne klippeøyene langt ute i Atlanteren et sted mellom Norge og Island, har blitt kåret til en av verdens beste reisedestinasjoner. Et spennende og helt unikt sted.

Færøyene er en øygruppe som ligger nord for Skottland og omtrent 600 km vest for Bergen. Øyene var tidligere en del av Norgesveldet, men har siden 1814 vært en del av Kongeriket Danmark.

Færøyene består av 18 øyer av vulkansk opprinnelse. Klimaet preges av beliggenheten i Golfstrømmen, som medvirker til å gi milde vintre og kjølige somre. Skydannelser omkring de høye fjellene og tåke forekommer hyppig. Øyene er hovedsakelig gresskledde med en utbredt forekomst av villblomster. Det finnes ikke naturlig trevekst. De fleste av fuglene er sjøfugler, og tidligere har fuglefangst vært en viktig binæring. Fiskeriet er den fremste næringsveien på Færøyene. Sauehold har liten kommersiell betydning etter industrialiseringen av fiskeriet, men har stadig stor kulturell og sosial betydning. Den ikke-kommersielle hvalfangsten i øyenes indre farvann har lange historiske og matkulturelle tradisjoner.

Øygruppen ble først bosatt av irske munker omkring år 625. Nordmenn koloniserte øyene i tiden etter år 850. Dagens befolkning på rundt 50 000 innbyggere har norsk og keltisk avstamning. Færøyingene snakker det vestnordiske språket færøysk, som er det minste germanske språket og stammer fra norrønt. Foruten færøysk er dansk offisielt språk, men snakkes ikke til daglig av færøyinger. 20 000 personer bor i og rundt hovedstaden Tórshavn, oppkalt etter den norrøne guden Tor. Byen er Færøyenes politisk-administrative, økonomiske og kulturelle sentrum.

Kilde: Wikipedia