Reise til Østerrike

Østerrike, forbundsrepublikk i Mellom-Europa. Grenser i nord til Tyskland og Tsjekkia, i øst til Ungarn, i sør til Italia og Slovenia og i vest til Liechtenstein og Sveits. Det nåværende Østerrike er en liten del av det tidligere østerriksk-ungarske keiserdømmet som ble oppløst i 1918. Befolkningen er på 8 129 743 innbyggere (2012). Hovedstad er Wien. Østerrike er et velutviklet industriland og et av de fremste turistland i Europa. Østerrikes nasjonalsang er ‘Land der Berge, Land am Strome’.

Geografi og miljø

Østerrike kan naturgeografisk inndeles i tre deler: Alpene i de vestlige og sentrale deler av landet, det bøhmiske massiv i nord og lavlandsområder hovedsakelig i øst.

Folk og samfunn

91,1 prosent av befolkningen er av tysk opprinnelse. Resten er slovenere, kroater, slovaker, tsjekkere, ungarere og tyrkere. 68 prosent bor i byer. Det er tettest bosetning i og omkring Wien og tett befolkning også i hoveddalene.

Økonomi og næringsliv

De fleste arbeider i serviceyrker og industri. Det er stor produksjon av maskiner, kjemiske produkter, stål og metallvarer samt vin. Viktig er også tekstil- og bekledningsindustri. Olje tas opp i nordøst og gass øst for Wien.

Kilde: SNL